Diplomer og sertifikater

E-learning eller elektronisk læring gir deg muligheten til å øke ditt kunnskapsnivå om for eksempel data og programvarebruk. Databruk finner vi rundt oss hver eneste dag. Vi bruker dataprogramvarer i hjemmet og på jobb. Noe så enkelt som å skru på tv-en eller bruke mobiltelefonen krever i dag en viss basiskunnskap om data eller IT. IT er en forkortelse for informasjonsteknologi. Informasjonsteknologi er et samlebegrep for lagring, innsamling og bruk av informasjon.

diploma-1390785_960_720Vi har alle hvert i situasjonen hvor vi føler oss underlegen kunnskapsmessig om hvordan vi bruker teknologi. Vi skulle nok alle ønske at vi kunne mer om hvordan teknologi og spesielt data fungerer. Det er derfor man kan ta et Internett-kurs eller flere om nettopp data. Innlysende nok er det ikke overraskende at informasjon om databruk kan tilbys på datamaskiner.

Når man tilbyr Internett-kurs eller læring over Internett trenger man ofte bare en datamaskin og en Internett-linje. Etter avlagt kurs får man et bevis. Dette beviset er viktig og veldig nyttig. I dagens samfunn med krav om det ene og det andre er det ofte ikke å komme utenom behovet for dokumentasjon som bevis for sine ferdigheter. Det er nettopp dette Internett-kurs gir, kunnskap og nye ferdigheter. Ferdigheter om forskjellige typer dataprogramvare, som for eksempel Microsoft Excel og Word, som begge hjelper deg til å skrive bedre, mer effektivt og raskere, samt gir deg det nødvendige verktøyet for å lage oversiktlige regnskap og bruke tall.

Etter endt kurs vil man få et sertifikat. Sertifikatet beskriver hvem som har gjort hva, hva man har gjort, hvilke nivå man har gjort dette på og hvor man har gjort dette. Mange tenker at et diplom kanskje er bedre, med da er det ofte lengre universitets- eller høyskoleutdannelse som skal til. I det praktiske liv er sertifikater måten man tilegner seg ny kunnskap på mens man jobber – altså mer praktisk kunnskap.

Med sertifikat kan man lett vise en fremtidig arbeidsgiver eller for seg selv at man har oppnådd kunnskap hos en spesifikk tilbuds-leverandør. Fremtidige arbeidsgivere kan da sjekke med tilbuds-leverandøren eller leverandørens hjemmeside om hvem de er og hvordan de jobber. Arbeidsgivere kan da lett selv evaluere om de synes nivået er bra og produktet er bra.

Når det er sagt er jo det beste å ansette deg for å se om læringsutbyttet er optimalt. Så, et sertifikat gir deg foten inn i døra, som man sier. Det neste spørsmålet blir da hvilke nivå trenger du eller din fremtidige arbeidsgiver? Dette er viktig for deg å finne ut av slik at du kan bygge kunnskapsnivået ditt etter behovet ditt personlig eller arbeidsmarkedet du skal ut i. Det fine med sertifikater at man tar et skritt om gangen. Gjør du for eksempel unna første nivå, som blir et introduksjonkurs til område, så får det ut sertifikat på det. Deretter kan du gå til neste nivå, helt til man får alle sertifikatene som tilbys innenfor område du vil bli bedre i. Med alle sertifikatene kan man vise en komplett mestring av sitt område og få full uttelling for sine nye ferdigheter.

ADD YOUR COMMENT