Læring og forelesere

Det er mange forskjellige måter å lære på. Noen lærer ved å sitte helt alene og lese en bok. Andre lærer ved at noen står rett foran dem og forteller dem hvordan ting er. Noen grupper mennesker lærer ved en kombinasjon av flere tilnærminger, som for eksempel høre, se og gjøre. Det er kombinasjonen av læringsmetoder som oftest hjelper folk mest. Det vil si at hvis et læringsopplegg gjør at du først må høre at noen forklarer deg noe mens de samtidig viser deg hvordan det skal gjøres, for deretter å måtte gjøre det selv, er man oftest i en bedre situasjon.

Aktiv deltagelse i undervisningen er derfor en nøkkelfaktor i læring. Fjernundervisning har aktiv deltagelse som hovedfokus. Hos dette selskapet får du muligheten til å se hjemme hos deg selv, på jobb eller til og med på loftet videoer hvor du blir vist akkurat hva du trenger å gjøre. Etter du har sett hvordan oppgaven skal gjøres får du mulighet til og selv gjøre oppgaven ved å gjenta den eller ved å gjøre det samme på et nytt faktasett. Det blir da veldig enkelt å se om du fikk det til eller om det ble noe feil. Det er jo veldig gøy å mestre, og fjernundervisningen her gir deg muligheten til å mestre ofte. Dette er veldig tilfredsstillende.

8417181359_fdcd33d2c5Pakken inneholder som sagt oppgaver som du gjør etter du har tilegnet deg kunnskapen du får på videoer. Deretter blir oppgavene litt større slik at du får muligheten til å integrere mer av det du har lært til et mer komplett produkt. Mot slutten av pakken kan du så og si alt av det andre Word, Excel eller andre produkt-brukere kan.

En annen flott ting med fjernundervisning eller elektronisk læring er at man får tilgang til flotte forelesere og lærere. Pakkene inneholder kunnskap som presenteres på en veldig pedagogisk og klar måte av folk som vet hva de sier. Det er dessverre ofte slik at mange i dag sier mye om mye men kan lite om lite. Data er et veldig stort og kompleks område. Det er ikke bare å huske begreper å tro at man kan noe.

Disse pakkene presenterer informasjonen av folk med lang erfaring fra databransjen og samtidig pedagogikk. Det er ikke alltid lett å forklare ting til andre på en klar og tydelig måte. Spesielt ikke dataspråket.

Den elektroniske tilnærmingen i undervisningen er strålende. Du kan fint stoppe undervisningen og spole tilbake. Dette kan du gjøre om og om igjen. Ingen medstudenter blir lei av gjentagelsene da det ikke er noen medstudenter i rommet. Foreleseren selv blir ikke lei da alt er tatt opp. Siden det er tatt opp er det også kvalitetssikret slik at det er tydelig, klart og lett og forstå.

Dette er pakker som passer for alle. Foreleserne har passet på å legge nivået slik at man fint kan følge sitt nivå uten problem. Her er det bare å komme i gang og lære seg noe nytt. Læring er gøy og måten dette er lagt opp på gjør det enda bedre.

ADD YOUR COMMENT