Leksjoner med tale

E-learning er noe man ser i flere og flere sammenhenger. Det er ikke bare noe man hører om. E-learning, eller Internett-basert læring, er noe for deg. Det er ikke å komme utenom at fordelene ved Internett-basert læring er så fordelaktig at det mest sannsynlig er den eneste måten du ønsker å lære på i fremtiden.

Skreddersydde programmer for deg som ønsker mer kunnskap og data og dataprogrammer finnes her. Meld deg på nå.

Du kan velge mellom flere programmer i pakken til Microsoft Office. Word er et skriveprogram mens Excel er et regnearkprogram. Alle pakkene er delt opp i flere modeller, hvor du har leksjoner. Hver leksjon gir deg en beskrivelse av hva du skal lære steg for steg. Alle leksjoner består av deloppgaver.

Microsoft_Word_2013_logo.svgHver deloppgave er nokså kort slik at du ikke blir sittende i flere timer med en oppgave. Våre hjerner, små eller store, har ganske kort oppmerksomhet. Vi klarer som regel sjeldent å sitte rolig altfor lenge. Derfor er det utviklet kortere oppgaver slik at du er konsentrert og fokusert igjennom hele oppgaven. Du kan derfor med trygghet starte en oppgave å gjøre deg ferdig med samme før du føler deg utslitt og trøtt.

Når du er ferdig med en deloppgave kan du enten slappe av litt eller fortsette til neste deloppgave. Når alle deloppgavene er ferdig er leksjonen ferdig. Hver leksjon kommer med media som forteller deg hvordan oppgavene skal gjøres. Disse leksjonene har tale. Det er derfor viktig at du har høyttalere på din datamaskin.

Høyttalere kan enten være bygd inn i for eksempel din bærbare datamaskin eller så kan det være eksterne høyttalere som er koblet til din bærbare eller stasjonære datamaskin. Det er viktig å ha god lyd og høy nok lyd slik at du hører hva som blir sagt, og slik at du får med deg alt som blir sagt.

Hvis du er usikker på om lyden er god nok kan du prøve med første leksjon for å sjekke om lyden fungerer for deg. Hører du ikke godt nok bør du kjøpe deg eksterne høyttalere for å koble til din datamaskin. Det kan gjøres ganske lett på Internett. Det finnes alt fra trådløse til vanlige høyttalere. Det stiller ikke noen spesielle krav, bare at de kan spille høyt nok for deg og at lyden er klar. Du er dommeren av dette.

Følg deretter leksjonene og stemmen du hører. Gjør alt det du blir bedt om å gjøre. Da får du best resultat. Dette er et opplegg som er godt utprøvet. Tilbyderne av leksjonene ved godt at du hører på og at du ikke har noen tid å kaste bort. Derfor har de spesiallaget et system som gjør at du får best ut av læringen hvis du hører på instruksjonene, ser på hvordan de løser oppgavene, for deretter å gjøre oppgavene selv. Det er viktig at du leser oppgaven godt, tenker igjennom hvordan du vil løse oppgave, deretter gjør den. Man trenger ikke å være redd for å gjøre feil. Feil husker man og man lærer bedre av sine egne feil enn andres.

ADD YOUR COMMENT